top of page
Kunst & håndværk

Forsorgshjem efter § 110 i Lov om social service. Boformen henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Målgruppen er personer over 18 år med særlige sociale problemer grundet hjemløshed, som har behov for et midlertidigt ophold med støtte, omsorg og en efterfølgende social indsats.

 

Ydelsesbeskrivelse:
Se ydelsesbeskrivelse

FORSORGSHJEMMET TOFTLUND

Optagelse

Optagelse sker ved personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, herunder andre tilsvarende institutioner.

Du kan ringe til Forsorgshjemmet Toftlund døgnet rundt på telefon: 2516 5588

Der er mulighed for at bestille flextrafik fra stationerne  – men der vil også være mulighed for at blive hentet ved de nærliggende togstationer, af personalet på forsorgshjemmet.

Du skal opfylde følgende kriterier, for at blive indskrevet hos os:

 • Du er mellem 18-85 år gammel. 

 • Du er hjemløs, eller funktionelt hjemløs, og har brug for et midlertidig ophold.

 • Du har brug for omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp.

 • Hvis du har et misbrug af en art, så skal du være i behandling for det.

 

Indflytning

Ved ankomsten bydes du velkommen og tildeles dit eget værelse, samt får udleveret en velkomstpakke med basale fornødenheder.


De første dage handler om, at du falder til, mærker roen og trygheden, for derefter i dit eget tempo at begynde at indgå i dagligdagen. Det er muligt i en overgangsperiode at overnatte i et af vores shelters, hvor dit værelse vil stå klar til dig, således at den er klar til at du flytter ind.


Det vigtigste i modtagelsen er at give dig ro og at oprette en tryghedszone. Du bliver mødt af det vagthavende personale, som vil være forstående og anerkendende omkring din situation.

Kontaktperson

Når du kommer til vores forsorgshjem får du tildelt en kontaktperson, som vil støtte dig, så du lykkes med at få hånd om din situation igen. Du afholder en indskrivningssamtale med din kontaktperson hurtigst muligt efter ankomsten.

 

Du tilbydes derudover ugesamtaler, hvor du og din kontaktperson drøfter dit ophold og planer for dit videre forløb ift. at komme videre i egen bolig. Sammen med din kontaktperson udarbejder I en opholdsplan, som I løbende følger op på, mens du opholder dig på vores forsorgshjem. Din kontaktperson deltager sammen med dig til handleplansmøde med kommunen.

Er den primære Kontaktperson forhindret i at indgå i den længerevarende indsats (pga. ferie, sygdom osv.) Så er der en sekundær Kontaktperson der tager over.

Værelset

Det er vigtigt for os, at du føler dig hjemme. Værelserne er derfor hver især indrettede, så de fremtræder indbydende og som et sted du kan kalde dit eget, så længe du er hos os.

Du får det privatliv, du har brug for og fællesrummene giver dig mulighed for at føle, at du hører til. Der er altid nogen i nærheden til en snak, når du har brug for det. Din dør kan låses, når du har brug for det. Vi ved, at dit miljø kan hjælpe med at understøtte din bedring, og derfor har vi fokus på dette

Du får tilbudt værelsesopfølgning hver uge, hvor vi fokuserer på, at dit værelse fremgår sundhedsforsvarligt og forsvarligt ift. brandsikkerhed.

Derudover er hensigten med værelsesopfølgningen også at guide og hjælpe dig med rengøring.

 

Misbrugsfrit miljø

Vi bestræber os på et misbrugsfrit miljø, som vi har en forventning om, at du vil efterleve, mens du opholder dig hos os. Vi kan tilbyde dig at blive kørt til samtaler på Rådgivningscenter Tønder, hvis du ønsker at komme ud af dit misbrug.

Samarbejde med andre

Vi er gerne behjælpelige med kørsel i forbindelse med samtaler med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. kommune, jobcenter, misbrugsbehandling, læger mv.

Medicin

Receptpligtig medicin skal afleveres på kontoret. Vi administrerer og udleverer din receptpligtige medicin efter gældende lovgivning. Håndkøbsmedicin administreres af forsorgshjemmet i samarbejde med dig.


Under opholdet på forsorgshjemmet er det ikke tilladt at handle eller bytte med receptpligtig medicin. Ved overtrædelse af ovennævnte kan det medføre bortvisning for de implicerede parter.

Gæster

Man må have gæster på sit værelse i dagtimerne indtil kl. 22
Beboeren har altid selv ansvar for egne gæster, som skal orienteres omkring husordenen. Personer under 18 år har kun adgang på forsorgshjemmet efter aftale med personalet.

Lokalsamfundet

Vores tætte beliggenhed til Toftlund Centrum gør, at vi kan tilbyde dig mange muligheder for aktivitet og underholdning. I Toftlund har du adgang til adskillige idrætstilbud, hvor du kan udøve fodbold, håndbold og mange flere sportsgrene.

Hvis du vil blot have en mere rolig dag, så kan du nyde den dejlige gågade og naturskønne omgivelser. Gågaden tilbyder alle de nødvendige shopping muligheder, som du har brug for og du kan fx også besøge Toftlunds ude svømmeanlæg, biograf og byens forskellige parker. ​

Toftlund kan også tilbyde flere beskæftigelsesmuligheder igennem Jobcenter og andre lokale samarbejdspartnere. Hvis du har tanker om at uddanne dig, så kan Toftlund og nærtliggende større byer også tilbyde alle ungdomsuddannelser, landbrugsskole, professionsbachelor uddannelse fra VIA University College.

Forsorgshjemmet ligger på Ørderup Kirkevej 50, 6520 Toflund, hvor der tidligere har ligget et misbrugscenter. Forsorgshjemmet er blevet og bliver løbende moderniseret.

Forsorgshjemmet består af en administrationsbygning, hvor du også finder køkken/spisesal, beboelsesafdelinger, fælles bad og toilet, fællesområder og gode aktivitetslokaler. Udenfor finder du bl.a. shelters, bålplads, legeplads, aktivitetsområder og løbegård til din hund.

Forsorgshjemmet tilbyder

Forsorgshjemmet tilbyder bl.a.:

 

 • Eget værelse, der alle er møblerede og har eget TV med mulighed for Streaming via Chromecast.

 • Mulighed for fællesspisning i spisesalen.

 • Mulighed for at medbringe hund.

 • Tilbud om fællesaktiviteter, som idræt og sociale aktiviteter

 • Tilbud om at hjælpe til med forefaldende praktiske opgaver og køkkenopgaver.

 • Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, behandlingstilbud, kontakt til kommunen for at sikre, at brugerne får tilbud om udarbejdelse af en handleplan, kontakt til øvrige relevante samarbejdspartner m.m.

 • Personlig hjælp og socialpædagogisk støtte på forsorgshjemmet og i beboerens bolig.

 • Efterforsorg i forbindelse med udflytning i egen bolig uden for forsorgshjemmet.

​Husorden

Du kan her læse Forsorgshjemmets Husorden

​Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.

Vold af enhver art medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Kostpolitik

Når tilværelsen er besværlig, er det vigtigt, at kroppen indtager sund og nærende mad. Sindet har brug for dette for at finde ro, og du støttes derfor under opholdet i at deltage i måltiderne, og tilbydes samtidig vejledning i ernæring.

Kosten er for beboerne inkluderet i ”Opholdsbetalingen” med værdi af 90 kr. pr. døgn (20 kr. for morgenmad, 40 kr. for varm frokost og 30 kr. for aftensmad)

 

En ugentlig madplan hænges hver fredag op på informationstavlen. Beboerne kan også her komme med deres ønsker til menuen.

 

Beboerens gæster har også mulighed for at spise med, men det skal aftales med personale inden klokken 12.00 samme dag og gæsterne skal selv betale for måltidet. Vælger Gæsterne at benytte tilbuddet om køb af mad, er prisen for kost 90 kr. pr. døgn (20 kr. for morgenmad, 40 kr. for varm frokost og 30 kr. for aftensmad)

Egenbetaling

For ophold i boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 100,77 kr. pr. døgn (2024-beløb) Egenbetalingen betaler du til din kommune. Du kan søge om nedsat egenbetaling hos din kommune.

Fraflytning

Når du flytter fra Forsorgshjemmet, skal personalet informeres om dette, således at vi kan afslutte vores samarbejde på en god måde. Du er selv ansvarlig for at tømme din lejlighed for personlige ejendele, samt at gøre rent i lejligheden inden fraflytning.

 

Har du lånt effekter af forsorgshjemmet, så skal disse afleveres tilbage. Afleveres effekterne ikke eller er ødelagte, vil du blive opkrævet et beløb som dækker det tabte. Til sidst afleverer du din nøgle på kontoret.

 

Det er dit eget ansvar at sørge for at alle dine personlige ejendele bliver fjernet fra lejligheden. Vi opbevarer efterladt tøj og mindre ejendele i op til 3 måneder, hvorefter det vil blive afleveret til politiets hittegods. vi kan ikke tage ansvar for efterladt elektronisk udstyr. Hvis det sker, at du glemt nogle ejendele hos os, så er du altid velkommen til at kontakte vores personale for at aftale afhentning.

Efterforsorg 

Efterforsorg er en del af det samlede tilbud efter servicelovens § 110 og har en midlertidig karakter. Efterforsorg kan tilbydes til de beboere forsorgshjemmet vurderer, har behov for kortvarig hjælp i overgangen til egen bolig.

 

Efterforsorg har til formål at understøtte en god overgang efter et ophold på boformen til en selvstændig tilværelse i egen bolig og til eventuel kommunalt visiteret hjælp i form af f.eks. bostøtte efter servicelovens §§ 85 eller 85 a. 

Det er forstanderen, der beslutter, om en beboer skal modtage efterforsorg og ligeledes forstanderen, der beslutter, hvornår den skal ophøre. Det er individuelt, om der er behov for efterforsorg, hvor meget og hvor længe. Det er dog væsentligt, at såfremt boformslederen beslutter, at en beboer skal modtage efterforsorg, at efterforsorgen ydes inden for de lovgivningsmæssige rammer for eftersorg, dvs. at der er tale om kortvarig hjælp i overgangen til egen bolig. 

 

Efterforsorg kan fx bestå af praktisk hjælp til indflytning og etablering af bolig og drøftelse af praktiske gøremål i og uden for boligen i umiddelbar forbindelse med flytningen. Herudover vil den kortvarige hjælp også kunne bestå i at hjælpe borgeren med at opbygge sociale netværk, fx ved at introducere borgeren for naboer, den sociale vicevært samt de sociale tilbud, som borgeren kan gøre brug af. 

bottom of page