top of page

HJEMLØS

HJEMLØS - HVAD SÅ?

Ad-Hoc Projekt tilbyder på vores forsorgshjem midlertidigt ophold jf. SEL § 110 til personer med særlige sociale problemer. Det gælder personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

 

Forsorgshjemmenes primære opgave er at hjælpe borgere, som pga. særlige sociale vanskeligheder, har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og hjælp til kontakt med misbrugscenter, læge, forsørgerforhold, jobcenter m.m. Vi tilbyder vores beboere et ophold i et miljø, hvor vi arbejder med at udrede og afdække individuelle årsager til hjemløshed. ​

Vores overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte for på den måde styrke den enkelte borgers muligheder for at blive i stand til at mestre eget liv og klare sig i en mere selvstændig tilværelse samt at øge muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.

OPTAGELSE

Kontakt os for optagelse!

Tlf. 2516 5588

 

Optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene, herunder også andre tilsvarende boformer.

Der er mulighed for at bestille flextrafik fra stationerne  – men der vil også være mulighed for at blive hentet ved de nærliggende togstationer, af personalet på forsorgshjemmet.

For at få et ophold på et forsorgshjem skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være dansk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark

  • Du skal være fyldt 18 år

  • Du skal have et særligt socialt problem, der gør, at du ikke kan bo i egen bolig

  • Du skal have behov for støtte og omsorg

Ved ankomsten bydes du velkommen og tildeles dit eget værelse, samt får udleveret en velkomstpakke med basale fornødenheder. Obs. Det er muligt at medbringe sin hund.


De første dage handler om, at du falder til, mærker roen og trygheden, for derefter i dit eget tempo at begynde at indgå i dagligdagen. Det er muligt i en overgangsperiode at overnatte i et af vores shelters, hvor dit værelse vil stå klar til dig, således at den er klar til at du flytter ind.


Det vigtigste i modtagelsen er at give dig ro og at oprette en tryghedszone. Du bliver mødt af det vagthavende personale, som vil være forstående og anerkendende omkring din situation.

KALENDER

19

Februar

21

April

24

Juni

24

December

Fastelavn fejres

Fastelavn er en fest, hvor man klæder sig ud og slår katten af tønden

Eid al-fitr fejres

Eid al-fitr, som markerer fastens afslutning i ramadan-måneden

Sankt Hans fejres

Sankt Hans er en fest for midsommeren

Juleaften fejres

Højdepunktet for juletiden, hvor man fejrer fødslen af Jesus af Nazareth

HOUSING FIRST

ET LIV I EGEN BOLIG!

bottom of page