top of page

HJEMLØS

HJEMLØS - HVAD SÅ?

Ad-Hoc Projekt er godkendt som Forsorgshjem jvf. servicelovens § 110. Boformen tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Det gælder personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

 

Forsorgshjemmets primære opgave er at hjælpe borgere, som, pga. særlige sociale vanskeligheder, har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og hjælp til kontakt med misbrugscenter, læge, forsørgerforhold, jobcenter m.m. Vi tilbyder vores målgruppe et ophold i et miljø, hvor vi arbejder med at udrede og afdække individuelle årsager til hjemløshed. ​

Vores overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte for på den måde styrke den enkelte borgers muligheder for at blive i stand til at mestre eget liv og klare sig i en mere selvstændig tilværelse samt at øge muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.

OPTAGELSE

Kontakt os for optagelse!

Tlf. 2516 5588

 

Optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene, herunder også andre tilsvarende boformer.

Forsorgshjemmet henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere, som er fysisk og psykisk selvhjulpne, men som på grund af særlige sociale vanskelig­heder, i en kortere periode har behov for støtte og omsorg for at bedre deres situation.

KALENDER

19

Februar

21

April

24

Juni

24

December

Fastelavn fejres

Fastelavn er en fest, hvor man klæder sig ud og slår katten af tønden

Eid al-fitr fejres

Eid al-fitr, som markerer fastens afslutning i ramadan-måneden

Sankt Hans fejres

Sankt Hans er en fest for midsommeren

Juleaften fejres

Højdepunktet for juletiden, hvor man fejrer fødslen af Jesus af Nazareth

HOUSING FIRST

ET LIV I EGEN BOLIG!

bottom of page