top of page
Egg Decoration
VORES AFDELINGER

Ad-Hoc Projekt driver forsorgshjem efter Servicelovens § 110. Tilbuddene er målrettet kvinder eller mænd med særlige sociale problemer, der enten ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Vores primære målsætning er, at tilbuddet bliver så kortvarigt som muligt, da sigtet er, at beboerne kommer videre i egen bolig.

 

Vi tilbyder efterforsorg i overgangen fra forsorgshjem til egen bolig.

GALLERI

Her kan du se et udpluk af billeder fra dagligdagen på vores Forsorgshjem.

bottom of page